logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:e.regulska@uwb.edu.pl
 • Phone:85-738-80-38
 • room:3033
 • godziny konsultacji:pon. 10:00-10:45, czw. 16:00-16:45

Dodatkowe funkcje:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego ds. programu MOST

Kierownik kierunku Ekobiznes

Członek instytutowego zespołu doradczego ds. projektów badawczych składanych do zewnętrznych programów i instytucji finansujących naukę

Opiekun I roku studiów I stopnia z Ekobiznesu

Opiekun II roku studiów I stopnia z Chemii

Zainteresowania naukowe:

 • Wielofunkcyjne półprzewodniki nieorganiczne
 • Otrzymywanie fotokatalizatorów, synteza zol-żel
 • Synteza pochodnych fulerenu C60, porfiryn i ftalocyjanin
 • Fotochemia układów elektrono-donorowo-akceptorowych
 • Fotokataliza heterogeniczna jako metoda oczyszczania

Oferty współpracy:

Ocena fotostabilności barwników, leków i in. w roztworach wodnych oraz próbkach złożonych matryc naturalnych (wody rzeczne, ścieki).

Zrealizowane granty badawcze:

Nowe nanokompozyty na bazie tlenku tytanu(IV) i pochodnych fulerenu jako fotoaktywne katalizatory”, grant PRELUDIUM/NCN (2012/05/N/ST5/01479); okres realizacji: 2013-2016r., kierownik.

Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów”, grant ETIUDA/NCN (2014/12/T/ST5/00118); okres realizacji: 2014-2015r., kierownik.

Publications
 1. Regulska E, Romero-Nieto C: Highlights on π-systems based on six-membered phosphorus heterocycles, Dalton Trans 2018, DOI: 10.1039/c8dt01485j

 2. Regulska E, Rivera-Nazario DM, Karpinska J, Plonska-Brzezinska ME, Echegoyen L: Enhanced photocatalytic performance of porphyrin/phthalocyanine and bis(4-pyridyl)pyrrolidinofullerene modified titania, Chemistry Select 2017, 2: 2462-2470

 3. Breczko J, Regulska E, Basa A, Baran M, Winkler K, Plonska-Brzezinska ME: Three-Component EC-SPR Biosensor Based on Graphene Oxide, SiO2 and Gold Nanoparticles in NADH Determination, ECS J Solid State Sci Technol  2016, 5: M3018-M3025

 4. Regulska E, Brus DM, Rodziewicz P, Sawicka S, Karpinska J: Photocatalytic degradation of hazardous Food Yellow 13 in TT and ZnO aqueous and river water suspensions, Catal. Today 2016, 266: 72-81

 5. Mykhailiv O, Lapinski A, Molina-Ontoria A, Regulska E, Echegoyen L, Dubis AT, Plonska-Brzezinska ME: Influence of the synthetic conditions on the structural and electrochemical properties of carbon nano-onions. ChemPhysChem 2015, 16: 2182-2191 

 6. Stangel C, Schubert C, Kuhri S, Rotas G, Margraf JT, Regulska E, Clark T, Torres T, Tagmatarchis N, Guldi DM, Coutsolelos AG: Tuning the reorganization energy of electron transfer in supramolecular ensembles – metalloporphyrin, oligophenylenevinylenes, and fullerene – and the impact on electron transfer kinetics, Nanoscale 2015, 7: 2597-2608

 7. Regulska E, Karpinska J: Investigation of novel material for effective photodegradation of bezafibrate in aqueous samples. Environ Sci Pollut Res 2014, 21: 5242-5248

 8. Regulska E, Karpińska J, Płońska-Brzezińska ME: Nanokompozyty TiO2-pochodna C60 jako fotokatalizatory degradacji błękitu metylenowego, Ogólnopolskie Sympozjum: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego (Uniwersytet im. M. Skłodowskiej-Curie, Lublin); ISBN: 978-83-939465-1-8; (2014) 450-453

 9. Regulska E, Karpinska J: Investigation of photocatalytic activity of C60/TiO2 nanocomposites produced by evaporation drying method. Pol J Environ Stud 2014, 1-12 

 10. Regulska E, Brus DM, Karpinska J: Photocatalytic Decolourization of Direct Yellow 9 on Titanium and Zinc Oxides. J Photoenergy 2013, 975356: 1-9

 11. Regulska E, Karpińska J, Płońska-Brzezińska ME: Fotokatalityczna aktywność TT oraz kompozytów TiO2/AC otrzymanych metodą zol-żel, Ogólnopolskie Sympozjum: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego (Uniwersytet im. M. Skłodowskiej-Curie, Lublin); ISBN: 978-83-937272-0-9 (2013) 93-96

 12. Regulska E, Karpinska J: Photocatalytic degradation of olanzapine in aqueous and river suspension of titanium dioxide, Appl Catal B: Environ 2012, 117-118: s. 96-104

 13. Gorodkiewicz E, Sieńczyk M, Regulska E, Grzywa R, Pietrusewicz E, Lesner A, Łukaszewski Z: SPR Imaging Biosensor for Cathepsin G Based on a Potent Inhibitor: Development and Application to Human Body Fluids. Anal Biochem 2012, 423:218-223

 14. Regulska E, Karpińska J: Heterogeneous photocatalysis for selected atypical antipsychotic removal from river waters, 2nd International Academic Conference of Young Scientists "Chemistry and Chemical Technology 2011”, (Lviv Polytechnic, Ukraine) ISBN: 978-617-607-160-0 (2011) 260-264

 15. Regulska E,Karpińska J: Zastosowanie nanokompozytu FeC60/TiO2 jako potencjalnego fotokatalizatora, Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2011, Lublin, praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego (Uniwersytet im. M. Skłodowskiej-Curie, Lublin); ISBN: 978–83–227–3227–4; (2011) 450-454

 16. Gorodkiewicz E, Regulska E, Wojtulewski K: Development of an SPR imaging biosensor for determination of cathepsin G in saliva and white blood cells. Microchim Acta 2011, 173: 407-413

 17. Gorodkiewicz E, Regulska E: SPR Imaging Biosensor for Aspartyl Cathepsins: Sensor Development and Application for Biological Material. Protein Pept Let 2010, 17: 1148-1154

 18. Gorodkiewicz E, Regulska E, Roszkowska-Jakimiec W: Determination of the active form concentration of cathepsins D and B by SPRI biosensors. J Lab Diagn 2010, 46: 107-109

Show more publications pokaz wiecej

Metody fizykochemiczne w kryminalystyce

Laboratorium 1

Laboratorium 2

Laboratorium 3

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona