logo_smalluwb_img_mobileszukaj
OLIMPIADA CHEMICZNA

Instytut Chemii

    Oficjalna strona internetowa Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Białymstoku 


    Aktualności

    Wrzesień 2017

    Z Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej kontaktować się można mailowo pod adresem abasa@uwb.edu.pl lub telefonicznie 085 738 80 74.

    Dyżury telefoniczne:

    Poniedziałek: 11:00:00-12:00

    Wtorek:10:00-11:00

    Środa 15:30-16:30

    Piątek: 9:00-10:00

     

    15.01.2018

    Akademia Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zaprasza dnia 22 stycznia 2018 r. uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne.

    Plan zajęć (22 styczeń 2018 r):

    Godzina 8:00 – 9:20 Spektrometria mas, wykład, dr Michał Sienkiewicz, sala 2003

    Godzina 9:30 – 11:00 Krystalografia, wykład, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2015

    Godzina 11:10 – 13:40 Laboratorium część I, dr. Katarzyna Mielech – Łukasiewicz oraz dr. Marta Hryniewicka, sala 3029

    1. Podstawowe czynności laboratoryjne.
    2. Wskaźniki alkacymetryczne - badanie barwy wskaźników w roztworach o różnym pH.
    3. Iloczyn rozpuszczalności, podział kationów i anionów na grupy analityczne.
    4. Reakcje wybranych kationów i anionów.
    5. Związki kompleksowe; wymiana ligandów w jonie kompleksowym.
    6. Analiza miareczkowa lub podstawy spektrofotometrii w zakresie UV-Vis.

    Godzina 14:00 – 15:25 Laboratorium część II - samodzielna jakościowa analiza wybranych związków i mieszanin, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2014

    Godzina 15:30 – 17:00 Spektroskopia w podczerwieni, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, wykład, dr. Piotr Wałejko sala 2003

     

    13.11.2017

    Odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych i Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej, uczestnicy mogą składać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wyników danego etapu zawodów.

    Odwołanie musi być przesłane przez uczestnika zawodów e-mailem, musi zawierać wskazanie, które oceny są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie (dysleksja, czy jakakolwiek choroba w dniu zawodów nie może być podstawą składania odwołania).

    Odwołania dotyczące wyników I etapu mogą składać tylko zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu.  Są one rozpatrywane przez Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej w ciągu 7 dni od złożenia. Informację o pozytywnie rozpatrzonych odwołaniach Komitety Okręgowe przekazują do Komitetu Głównego w celu zatwierdzenia kwalifikacji zawodnika do II etapu.

    Prace z I etapu 64 Olimpiady Chemicznej zostaną udostępnione zawodnikom w pokoju 2053 w godzinach dyżuru:

    Piątek 15.12.17 14:00 – 16:00

    Sobota 16.12.17  10:00 – 12:00

    Poniedziałek 18.12.17 11:00 – 13:00

    Istnieje możliwość przyjścia w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym
    (857388074) lub e-mailowym (
    abasa@uwb.edu.pl) uzgodnieniu terminu.

     

    26.11.2017

    64 Olimpiada Chemiczna

    Uczestnicy I etapu 64 Olimpiady Chemicznej w Okręgu Białystok

    25 listopada 2017 r. w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno – Chemicznego odbyły się zawody I etapu 64 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wzięło udział 39 uczniów ze szkół średnich województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępne. Udział w Olimpiadzie brał również uczeń z drugiej klasy II Gimnazjum w Ełku.

    Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jest współorganizatorem I i II etapu Olimpiady. Głównym Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. I i II etap organizowany jest jednocześnie przez kilkanaście ośrodków akademickich z całej Polski podzielonej na 13 Okręgów.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olchem.edu.pl/

     

    24.11.2017

    I etapu 64. Olimpiady Chemicznej, odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (ulica K. Ciołkowskiego 1K) w salach 2004 i 2006 w godzinach 1100- 1630.

    Obowiązkiem każdego zawodnika jest:

    1.  zgłoszenie się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej o godz. 1030),
    2. posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego,
    3. sprawnych przyborów do pisania oraz kalkulatora ( nie może to być kalkulator graficzny dozwolony jest kalkulator naukowy).

    Podczas I etapu zawodnicy będą mieli do rozwiązania 5 zadań z różnych dziedzin chemii, dotyczących zagadnień sygnalizowanych w części A folderu. Do II etapu zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy otrzymają nie mniej niż 50% punktów z etapu I. W II etapie może uczestniczyć nie więcej niż 350 zawodników, więc limit punktów kwalifikujących do II etapu może zostać podwyższony uchwałą Komitetu Głównego w dniu 13 grudnia 2017 roku. 14 grudnia na oficjalnej stronie internetowej zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych do II etapu, z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego zawodnika za poszczególne zadanie. Punktacja zawodników, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu, zostanie opatrzona przyjętym przez nich podczas rejestracji hasłem. W trakcie zawodów uczestnicy zostaną poczęstowani kanapką i herbatą.

     

    13.11.2017

    Zawody I stopnia 64 Olimpiady Chemicznej odbędą się w sali 2004 i 2006 o godzinie 11:00 w dniu 25 listopada 2017 r. (sobota) w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ulicy K. Ciołkowskiego 1K; dojazd autobusami MPK nr 7, 22 (od Ciołkowskiego) oraz 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104 (przystanek za skrzyżowaniem Kawaleryjskiej i Pułaskiego).

    Należy wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przybory do pisania, kalkulator.

     

    Akademia Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zaprasza uczniów zakwalifikowanych do I etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady o następującej tematyce:

    Krystalografia, dr Sławomir Wojtulewski 18 listopad 2017 r. godzina 10:00-12:00 sala 2001 lub 2006

    Spektrometria mas, dr Michał Sienkiewicz 18 listopad 2017 r. godzina 12:15-14:15 sala 2001 lub 2006

    Spektroskopia w podczerwieni, dr. Piotr Wałejko 20 listopad 2017 r. godzina 11:30-13:00, sala Rady Wydziału

    Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, dr. Piotr Wałejko 20 listopad 2017 r. godzina 13:15-14:45, sala Rady Wydziału.

     

    20.09.2017 

    Rejestracja internetowa zawodników na 64 Olimpiadę Chemiczną została otwarta na stronie Komitetu Głównego dnia 18.09.2017. http://www.olchem.edu.pl/

    Siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej

    Uniwersytet w Białymstoku, 

    Instytut Chemii 

    ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245

    pokój 2053

    Białystok tel. (085) 738 80 74

     

    Obszar objęty opieką Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Białymstoku

    Okręg białostocki obejmuje woj. Podlaskie i część woj. Warmińsko-Mazurskiego (pow.: EŁK, GIŻYCKO, OLECKO, PISZ)

    Strona Internetowa Olimpiady Chemicznej

    Strona prowadzona przez Komitet Główny Olimpiady Chemicznej zawiera między innymi aktualności, harmonogram, regulamin Olimpiady Chemicznej oraz folder z zadaniami dla uczniów na dany rok szkolny

    Galeria zdjęć

    Olimpiada Chemiczna 2016/2017

    I etap

    II etap

    Olimpiada Chemiczna 2017/2018

    I etap

    MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

    Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

    PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
    WSPÓŁPRACAikona