logo_smalluwb_img_mobileszukaj
dr hab. Paweł Rodziewicz

Institute of Chemistry
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

1. 1.04.2006 – 31.12.2007
Lehrstuhl fuer Theoretische Chemie, Ruhr-Universitaet Bochum, Niemcy
zatrudnienie w ramach projektu: “Die Aggregation kleiner Molekuele mit praezisen Methoden verstehen
- Experiment und Theorie im Wechselspiel” (Forschergruppe 618), na stanowisku WissMA BAT IIA (odpowiednik adiunkta)
bezpośredni przełożony: prof. dr hab. Nikos L. Doltsinis
kierownik katedry: prof. dr hab. Dominik Marx
http://www.theochem.ruhr-uni-bochum.de/

2. 1.02.2008-31.01.2011
Interdisziplinaeres Zentrum fuer Molekulare Materialien und Computer-Chemie-Centrum,
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen, Niemcy zatrudnienie w ramach międzynarodowego projektu: “Mechanical properties of nanocomposite coatings: modelling and experiment”, na stanowisku WissMA TV-L 13 (odpowiednik adiunkta)
bezpośredni przełożony: prof. dr hab. Bernd Meyer
http://www.chemie.uni-erlangen.de/bmeyer/

3. od 1.02.2011
Instytut Chemii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku
zatrudnienie, początkowo w ramach grantu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metod Fizykochemicznych

UZYSKANE NAGRODY:

1. Stypendium Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszego studenta Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (2000)

2. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) dla najlepszego studenta Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2001)

3. Dni Wydziału Biologiczno-Chemicznego organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów (2011) - nagrody (tzw. ŻAKI) w kategorii Najlepszy Ćwiczeniowiec (2011 oraz 2013) oraz Złote usta (2016)

4. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2012-2015)

STAŻE NAUKOWE:

1. 14-25.04.2000, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Joint Institute for Nuclear Research, N.N.Bogoljubow-L.Infeld s Programme, Dubna, Rosja
2. 17-25.11.2001, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Rosja
3. 1.08-1.10.2002, Słoweńska Akademia Nauk, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Słowenia
4. 12-26.10.2002, Instytut Fizyki, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Rosja
5. 15-24.06.2003, Instytut Fizyki, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Rosja
6. 1.07-1.10.2003, Zakład Chemii Fizycznej oraz Teoretycznej, Uniwersytet im. J. W. Goethe, Frankfurt/Main, Niemcy
7. 1.03-1.07.2004, Leiden Institute of Chemistry, Leiden, Holandia

8. 14-29.07.2005, Instytut Fizyki, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Rosja
9. 1.12.2005-29.02.2006, Leiden Institute of Chemistry, Leiden, Holandia
10. 1.04.2006-31.12.2007, Lehrstuhl fuer Theoretische Chemie, Ruhr-Universitaet Bochum, Niemcy
11. 1.02.2008-31.01.2011, Interdisziplinaeres Zentrum fuer Molekulare Materialien und Computer-Chemie-Centrum, Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen, Niemcy
12. 1.07.2013-1.10.2013, 1.07.2014-1.10.2014, 1.07.2015-1.10.2015, 1.07.2016-1.10.2016, Interdisziplinaeres Zentrum fuer Molekulare Materialien und Computer-Chemie-Centrum, Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen, Niemcy

 

 

 

 

 

Publications

2016

1. E. Regulska, D. M. Brus, P. Rodziewicz, S. Sawicka, J. Karpinska
Photocatalytic degradation of hazardous Food Yellow 13 in TiO2 and ZnO aqueous and river water suspensions
Catalysis Today 266 (2016) 72-81
IF2014 =3.893 IF5year =4.030
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 35

2. M. Kozlowska, J. Goclon, P. Rodziewicz
Impact of vacancy defects in single-walled carbon nanotube on the structural properties of covalently attached aromatic diisocyanates
Applied Surface Science 362 (2016) 1-10
IF2014 =2.711 IF5year =2.735
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 35

3. M. Kozlowska, J. Goclon, P. Rodziewicz
Intramolecular hydrogen bonds in low molecular weight polyethylene glycol
ChemPhysChem 17 (2016) 1143-1153
IF2014 =3.419 IF5year =3.243
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 35

4. J. Lach, J. Goclon, P. Rodziewicz
Structural flexibility of the sulfur mustard molecule at finite temperature from Car-Parrinello molecular dynamics simulations
J. Hazard. Mater. 306 (2016) 269-277
IF2014 =4.529 IF5year =5.277
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 45

5. R. E. Asfin, S. M. Melikova, A. V. Domanskaya, P. Rodziewicz, K. S. Rutkowski
Degeneracy lifting effect in the FTIR spectrum of fluoroform trapped in a nitrogen matrix. An experimental and Car-Parrinello molecular dynamic study.
J.Phys. Chem A (2016) doi:10.1021/acs.jpca.6b02039
IF2014 =2.693 IF5year =2.713
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 30

2015

1. J. Goclon, M. Kozlowska, P. Rodziewicz
Covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes through attachment of aromatic diisocyanate molecules from first principles
Chem. Phys. Lett. 619 (2015) 103-108
IF2014 =1.897 IF5year =1.963
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 25

2. M. Kozlowska, J. Goclon, P. Rodziewicz
A computational study of intramolecular hydrogen bonds breaking/formation: impact on the structural flexibility of the ranitidine molecule
J. Mol. Model. 21 (2015) 94-105
IF2014 =1.736 IF5year =1.711
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 20

3. J. Goclon, M. Kozlowska, P. Rodziewicz
Structural, vibrational and electronic properties of defective single-walled carbon nanotubes functionalised with carboxyl groups. Theoretical studies.
ChemPhysChem 16 (2015) 2775-2782
IF2014 =3.419 IF5year =3.243
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 35

4. M. E. Plonska-Brzezinska, D. M. Bobrowska, A. Sharma, P. Rodziewicz, M. Tomczyk, J. Czyrko, K. Brzezinski
Triple helical collagen-like peptide interactions with selected polyphenolic compounds
RSC Advances 5 (2015) 95443-95453
IF2014 =3.840 IF5year =3.907
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 35

2014

1. P. Rodziewicz, B. Meyer
Interplay between molecule–molecule and molecule–substrate interactions: first-principles study of fluoroform aggregates on a hexagonal ice (0001) surface
Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2014) 940-954
IF2014 =4.493 IF5year =4.219
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 35

2. P. Rodziewicz, J. Goclon
Structural flexibility of 4,4 -methylene diphenyl diisocyanate (4,4 -MDI): evidence from first principles calculations
J. Mol. Model. 20 (2014) 2097-2104
IF2014 =1.736 IF5year =1.711
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 20

3 J. Goclon, M. Kozlowska, P. Rodziewicz
Noncovalent functionalization of single-walled carbon nanotubes by aromatic diisocyanate molecules; a computational study
Chem. Phys. Lett. 598 (2014) 10-16
IF2014 =1.897 IF5year =1.963
liczba punktów MNiSW 2015 według listy z dnia 23 grudnia 2015 - 25

 

 

Show more publications pokaz wiecej
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona